View your shopping cart.

Fontanini Figurines

5" Aaron - Shepherd Boy with Sheep - creche piece - Fontanini

5" Aaron - creche piece - Fontanini

$24.50
More Info

Fontanini.  5" Aaron the shepherd boy with sheep.  Polymer.  Boxed.  

5" Allon - creche piece - Fontanini

5" Allon - creche piece - Fontanini

$25.00
More Info

Fontanini.  5" scale Allon, Basket Weaver.  Polymer.  Boxed.  

5" Angel - Creche piece - boy Fontanini

5" Angel boy, Fontanini

$12.50
More Info

Fontanini.  Bless this Child.  3" boy angel.  Polymer.  Boxed.  

5" Balthazar King - creche piece - Fontanini

5" Balthazar - creche piece - Fontanini

$22.50
More Info

Fontanini.  5" scale King Balthazar.  Polymer.  Boxed.  

5" Child's Camel 2 piece - creche piece - Fontanini

5" Child's Camel 2 piece - creche piece - Fontanini

$55.00
More Info

Fontanini.  5" scale Baby Camel with saddle blanket.  2 pc.  Polymer.  Boxed.  

5" Children's Camel - creche piece - Fontanini

5" Children's Camel - creche piece - Fontanini

$25.00
More Info

Fontanini.  5" scale 2 pc. baby camel.  Polyresin.  Boxed.  

5" Claudia - creche piece - Fontanini

5" Claudia - creche piece - Fontanini

$19.50
More Info

Fontanini.  5" scale Claudia, Florist.  Polymer.  Boxed.  

5" Cyrus, boy with camel - creche piece - Fontanini

5" Cyrus, boy with camel - creche piece - Fontanini

$29.50
More Info

Fontanini.  5" scale Cyrus, boy with camel.  Polymer.  Boxed.  

5" Dominic Creche piece - Fontanini

5" Dominic - Creche piece - Fontanini

$23.50
More Info

Fontanini.  5" scale Dominic with donkey.  Polymer.  Boxed.  

5" Standing Donkey- Creche piece - Fontanini

5" Donkey - Creche piece - Fontanini

$21.00
More Info

Fontanini.  5" scale Standing Donkey.  Polymer.  Boxed.

5" Donkey's Cross - creche piece - Fontanini

5" Donkey's Cross - creche piece - Fontanini

$21.00
More Info

Fontanini.  5" scale donkey with cross on back.  Polymer.  Boxed.  

5" Elijah - creche piece - Fontanini

5" Elijah - creche piece - Fontanini

$29.50
More Info

Fontanini.  5" scale Elijah, Shepherd tending 3 sheep.  Polymer.  Boxed.

5" Emma - creche piece - Fontanini

5" Emma - creche piece - Fontanini

$19.50
More Info

Fontanini.  5" scale Emma, Shepherdess.  Polymer.  Boxed.  

5" Gabriel - creche piece - Fontanini

5" Gabriel - creche piece - Fontanini

$24.95
More Info

Fontanini.  5" scale Gabriel, Shepherd with Sheep.  Polymer.  Boxed.  

5" Gasper - creche piece - Fontanini

5" Gasper - creche piece - Fontanini

$22.50
More Info

Fontanini.  5" scale King Gasper.  Polymer.  Boxed.

5" Gilam - creche piece - Fontanini

5" Gilam - creche piece - Fontanini

$21.00
More Info

Fontanini.  5" scale Gilam, Viewing Man.  Polymer.  Boxed.

5" Gloria Angel - creche piece - Fontanini

5" Gloria Angel - creche piece - Fontanini

$24.95
More Info

Fontanini.  5" scale Gloria Angel.  Hangs on stable.  Polymer.  Boxed.

5" Infant w/ Manger - creche piece - Fontanini

5" Infant w/ Manger - creche piece - Fontanini

$23.95
More Info

Fontanini.  5" scale Infant Jesus with Manger.  2 pc.  Polymer.  Boxed.

5" Isiah - creche piece - Fontanini

5" Isiah - creche piece - Fontanini

$22.50
More Info

Fontanini.  5" scale Standing Shepherd.  Polymer.  Boxed.

5" Jareth - creche piece - Fontanini

5" Jareth - creche piece - Fontanini

$29.95
More Info

Fontanini.  5" scale Jareth, Drummer boy.  Polymer.  Boxed.

5" Jeremiah - Creche piece - Fontanini

5" Jeremiah - Creche piece - Fontanini

$22.50
More Info

Fontanini.  5" scale Kneeling Shepherd with Sheep.  Polymer.  Boxed.

5" Shepards Junia & Eve - Creche pieces - Fontanini

5" Junia & Eve - Creche pieces - Fontanini

$25.00
More Info

Fontanini.  5" scale Junia and Eve, Praying Girls.  Polymer.  Boxed.  

5" Little Shepherd Angel - creche piece - Fontanini

5" Little Shepherd Angel - creche piece - Fontanini

$18.00
More Info

Fontanini.  5" scale Little Shepherd Angel holding sheep.  Polymer.  Boxed.

5"Lucas - creche piece - Fontanini

5" Lucas - creche piece - Fontanini

$22.50
More Info

Fontanini.  5" scale Lucas, Shepherd with sheep.  Polymer.  Boxed.  

5" Maia - creche piece - Fontanini

5" Maia - creche piece - Fontanini

$22.50
More Info

Fontanini.  5" scale Maia, Sheep Tender.  Polymer.  Boxed.

5" Mary - creche piece - Fontanini

5" Mary - creche piece - Fontanini

$25.95
More Info

Fontanini.   5" scale Mary.  Classic style.  Polymer.  Boxed.  

5" Matthew - creche piece - Fontanini

5" Matthew - creche piece - Fontanini

$22.50
More Info

Fontanini.  5" scale Matthew, Shepherd holding sheep.  Polymer.  Boxed.

5" Melchior - Fontanini

5" Melchior - creche piece - Fontanini

$22.50
More Info

Fontanini.  5" scale King Melchior.  Polymer.  Boxed.  

5" Micah Shepherd Boy with Sheep - creche piece - Fontanini

5" Micah - creche piece - Fontanini

$22.50
More Info

Fontanini.  5" scale Micah, Shepherd holding a lamb.  Polymer.  Boxed.  

5" Nativity Set 7 piece with Creche - Fontanini

5" Nativity Set 7 piece with Creche - Fontanini

$185.95
More Info

Wooden Fontatnini Creche with 7 Fontanini figures.  5" scale.  Baby Jesus, Mary, Joseph, Gloria angel, Shepherd and two sheep.  Boxed.  

5" Noah - creche piece - Fontanini

5" Noah - creche piece - Fontanini

$21.00
More Info

Fontanini.  5" scale Noah, Waterboy.  Polymer.  Boxed.  

5" Paul - creche piece - Fontanini

5" Paul - creche piece - Fontanini

$22.50
More Info

Fontanini.  5" scale Paul, Shepherd with sheep.  Polymer.  Boxed.  

5" Rachel - creche piece - Fontanini

5" Rachel - creche piece - Fontanini

$19.50
More Info

Fontanini.  5" scale Rachel, Villager.  Polymer.  Boxed.  

5" Rhoda - Creche piece - Fontanini

5" Rhoda - Creche piece - Fontanini

$26.50
More Info

Fontanini.  Rhoda, Shepherdess with sheep.  Polymer.  Boxed.  

5" seated camel - creche piece - Fontanini

5" Seated Camel - creche piece - Fontanini

$24.95
More Info

Fontanini.  5" scale Seated Camel.  Polymer.  Boxed.  

5" seated donkey - creche piece - Fontanini

5" Seated Donkey - creche piece - Fontanini

$24.95
More Info

Fontanini.  5" scale Seated Donkey.  Polymer.  Boxed.  

5" sheep - creche pieces - Fontanini

5" sheep - 5 total - creche pieces - Fontanini

$29.95
More Info

Fontanini.  5" scale set of 5 white sheep.  Polymer.  Boxed.  

5" Silas -creche piece - Fontanini

5" Silas -creche piece - Fontanini

$19.00
More Info

Fontanini.  5" scale Silas, Little Shepherd boy holding a lamb.  Polymer.  Boxed.  

5" St Francis of Assissi - creche piece - Fontanini

5" St Francis of Assissi - creche piece - Fontanini

$39.95
More Info

Fontanini.  5" scale St. Francis of Assisi.  Polymer.  Boxed.  

5" St. Joseph - creche piece - Fontanini

5" St. Joseph - creche piece - Fontanini

$21.50
More Info

Fontanini.  5" scale St. Joseph.  Classic style.  Polymer.  Boxed.

5" Michael - creche piece - Fontanini

5" St. Michael - creche piece - Fontanini

$24.95
More Info

Fontanini.  5" scale St. Michael the Archangel.  Polymer.  Boxed.  

5" standing angel - creche piece - Fontanini

5" Standing Angel - creche piece - Fontanini

$25.95
More Info

Fontanini.  5" scale Standing Angel.  Polymer.  Boxed.  

5" Standing Camel - Creche piece - Fontanini

5" Standing Camel - Creche piece - Fontanini

$25.00
More Info

Fontanini.  5" scale Standing Camel.  Polymer.  Boxed.  

5" standing Donkey - creche piece - Fontanini

5" Standing Donkey - creche piece - Fontanini

$17.25
More Info

Fontanini.  5" Standing Donkey.  Polymer.  Boxed.

5" Standing Ox - creche piece - Fontanini

5" Standing Ox - creche piece - Fontanini

$21.00
More Info

Fontanini.  5" scale Standing Ox.  Polymer.  Boxed.  

5" Standing Ox - creche piece - Fontanini

5" Standing Ox - creche piece - Fontanini

$17.50
More Info

Fontanini.  5" scale Standing Ox.  Polymer.  Boxed.  

5" Three Kings - creche collection - Fontanini

5" Three Kings - creche collection - Fontanini

$70.00
More Info

Fontanini.  5" scale Three Kings.  Melchior, Balthazar, Gasper.  Polymer.  Boxed.  

5" Uriel Archangel - creche piece - Fontanini

5" Uriel Archangel - creche piece - Fontanini

$22.50
More Info

fontanini.  5" scale St. Uriel the Archangel.  Polymer.  Boxed.

5" White Horse - creche piece - Fontanini

5" White Horse - creche piece - Fontanini

$38.00
More Info

Fontanini.  5" scale White Horse.  Polymer.  Boxed.  

Creche - 10.5" x 13.1" - Fontanini

Creche - 10.5" x 13.1" - Fontanini

$43.95
More Info

Wooden Creche with moss, 10.5" x 13.1".  Perfect for the 5" Fontanini figures.